Landscape Collected

Perspectief
op het platteland

Perspectief op het platteland
Bericht

DE LANDSCHAPPERS

Welkom bij Landscape Collected! Opgericht door landschapsarchitecten Jonas Papenborg en Lieke Jildou de Jong. Samen met andere landschappers zoals geohydrologen, ecologen, kunstenaars, wetenschappers en meer ontwikkelen we perspectieven voor een volhoudbaar landschap met de dynamiek van de natuur.

Meer weten? > Neem contact op

Perspectief op het platteland
Bericht

Heg

Tijdens een Weekendje Heg van afgelopen maart in Wongema, hebben een groep mensen Heg aanplant voornemens gemaakt voor 2024. Dit vormt een bijdrage aan de verloren 225.000km heg in Nederland sinds 1900. Samen hebben we een voornemen om ca 161.500 meter heg in te richten in 2024.

Perspectief op het platteland
Presentatie

BOER en LAND

Hoe beïnvloeden beleid en regelgeving de bedrijfsvoering van een boer? En hoe beïnvloed dit het landschap? De openhartige gesprekken over dit thema met boeren van verschillende generaties geven inzicht in de diverse perspectieven op regelgeving binnen de boerengemeenschap.

Tijdens de Bijhouwerprijs uitreiking geven we hierover een presentatie. Rotterdam 19 april 2024

> Lees het stuk

Perspectief op het platteland
Bericht

HEG

Met Wongema organiseren we een Weekendje Heg, waarin we op zoek gaan naar alle facetten van de Heg. Landschappelijk en cultureel. Alle deelnemers maken het programma door een eigen perspectief op de heg te delen. Van 22 t/m 24 maart 2024

Meedoen?  > Lees meer

Perspectief op het platteland
Bericht

GEWONNEN

Gewonnen! Samen met bureau SLA, Site Practise, Bureau Biota en BAM wonen hebben we met onze inzending ‘beHagen’ de bouwerscompetitie ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ van het College van Rijksadviseurs gewonnen.  In onze inzending bouwen we met lokale ingrediënten op eigentijdse wijze voort op de rijke stinzenmilieu van de Friese Kleischil en het lommerrijke hagenmilieu van Leeuwarden-Oost.

Benieuwd naar de inzending? > Lees meer

 

Perspectief op het platteland
Bericht

Manifest voor het experiment

Ons werk vanuit het Toekomstatelier NL2100 Waddenkust, is nu te zien in Het Nieuwe Instituut. Het vormt een onderdeel van de expositie “Designing the Netherlands. 100 Years of Past & Present Futures” van het College van Rijksadviseurs.

> Bezoek expo

> Verslag Toekomstatelier NL2100

Bericht

BODEMLEGGER

Hoe moeten we met de bodem ontwerpen? Deze vraag heeft Lieke samen met experts tussen 2021 en 2022 onderzocht aan de hand van de bodem van een klei-akker in Groningen. De studie is mogelijk gemaakt door de talent ontwikkelingssubsidie van Stimuleringsfonds creatieve industrie.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

Hunze

Tijdens Let’s Gro, het festival over de toekomst van de Gemeente Groningen, zijn we op stap gegaan met Marco Glastra van het Groninger Landschap, Tamara Ekamper van de Gemeente Groningen, en een groep geïnteresseerde inwoners om verborgen relicten van de Hunze te ontdekken.

Perspectief op het platteland
Bericht

CROSS BORDER FUTURE STORIES

Onder de naam Fischbach Collective hebben we samen met Anna Fink (landschapsarchitect), Theo Ploeg (speculatief ontwerper), Ester Heiman (antropoloog) en Elza Berzina (productontwerper) “Future Stories” ontwikkeld voor de grensoverschrijdende regio Maastricht – Aken in opdracht van CRa en BBSR.

> Lees meer

Perspectief op het platteland
Bericht

BREUKLIJNEN MAASHORST

Voor de Gemeente Maashorst, hebben we landschappelijke en culturele verhalen van het gebied onderzocht, zoals het bijzondere wijstverschijnsel. Deze verhalen vormen aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de gemeente.

Perspectief op het platteland
Bericht

LEREND LANDSCHAP

Ter afsluiting van de landschapstriënnale “Dynamische Waddendelta” hebben we het manifest voor het experiment in de Grote kerk van Harlingen gepresenteerd. Over het lerend landschap met onbekende bestemmingen voor NL2100. Hiervoor werkten we samen met het CRa, Rijksadviseur Jannemarie de Jonge en Berte Daan van Peetersendaan.

> Lees verder

 

Perspectief op het platteland
Bericht

Toekomst atelier waddenkust

In september 2023 zaten we, op uitnodiging van Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge, een week lang in residentie aan de waddenkust. Hierin hebben we met vele experts onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief voor de waddenkust in 2100.

Bericht

De Wadloper

Afgelopen zomer zijn studenten van over de hele wereld met ons het wad opgegaan tijdens de EMILA Summerschool en de NVTL Summerschool. Jonas was onze gids tussen het vasteland en Schiermonnikoog en op de kwelders bij Marrum.

Perspectief op het platteland
Bericht

BODEMLEGGER

Tijdens de EMILA Summerschool in Noord-Groningen nam Lieke Masterstudenten uit alle hoeken van Europa mee in de verscholen wereld van de Groningse kleibodem. Op basis van de gedane ontdekkingen hebben de studenten, op de Academie van Bouwkunst Amsterdam, hun toekomstvisie op de Noordelijke kleischil gepresenteerd.

Bericht

DE WADLOPER

Wat is de toekomst van het dynamische waddengebied? Om het wad echt goed te begrijpen, moet je het gevoeld, gehoord en gezien hebben. In een tocht over het wad hebben we de dynamieken langs de waddenkust van Moddergat in Friesland verkend.

Perspectief op het platteland
Bericht

HUNZE

Een stromende Hunze waarin alle onderdelen van het ecosysteem een optimale plek krijgen in de stad. Aan de hand van deze ambitie hebben we voor de gemeente Groningen een ontwikkelingskader gemaakt om in de toekomst Groningen weer een stad aan de Hunze te laten zijn. In samenwerking met FLUX landscape architecture.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

RELICTEN VAN DE FIVEL

Voor het Atelier van de Rijksbouwmeester en gemeente Eemsdelta hebben wij een studie gedaan naar een historische ontwikkeling van rivier de Fivel. Aan de hand van een potloodtekening hebben we de ontwikkelingen in het landschap van de afgelopen 2500 jaar verbeeld om de relicten in het landschap herkenbaar te maken en de kwetsbaarheid ervan te voelen.

Perspectief op het platteland
Bericht

GRONINGS VUUR OLDAMBT

Onderleiding van Isil Vos is voor het Oldambt de muzikale theatervoorstelling “Onze Grond” gemaakt over de toekomst van het Oldambt. Wij hebben landschappelijk onderzoek gedaan naar het gebied als voeding voor het verhaal. Samen met de Groningse band Waterbolk, illustrator Anne Caesar, acteurs Joost Bolt en Terri van Splunder en vele inwoners uit het gebied.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

BEKENATELIER

Wat is de toekomst van beken? Deze vraag stelde Waterschap Vallei en Veluwe in een workshop dag over beken. Met een breed scala aan water- en landschapsexperts hebben we honderden schetsvoorstellen gemaakt om de toekomst van de beken te onderzoeken.

Bericht

NHBOS TALENTENBEURS

De jaarlijkse talentbeurs van het NHBOS is in 2023 aan Lieke toegekend! De beurs wordt toegekend aan excellente landschapsarchitecten om zich te ontwikkelen in de overgang naar de ontwerppraktijk. Met deze beurs onderzoekt ze aan de hand van interviews met boeren in de kleischil van Noord-Nederland de effecten van regelgeving op het landschap.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

Winnaar ARCHIPRIX ‘22

Met Zoetwatererven wint Lieke de gedeelde eerste prijs van de nationale Archiprix ’22! De Archiprix is de prestigieuze prijs voor het beste afstudeerwerk op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

Winnaar KUIPERCOMPAGNONS AWARDS ’22

Zoetwatererven, het afstudeerproject van Lieke over de Groningse bodem in de kleischil, heeft de eerste prijs gewonnen bij de Blauwe Kamer en KuiperCompagnons Graduation Awards 2022. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerder in Landschapsarchitectuur of stedenbouw.

> Lees verder

Perspectief op het platteland
Bericht

EEUWIGE BRON 2.0

In samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten, Vitens en Witteveen+Bos hebben wij een verdiepend ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het prijswinnende concept de Eeuwige bron. Hierin hebben we nieuwe vormen van waterwinning ontdekt voor ondergrondse waterberging in het lagergelegen gebied. De implementatie van dit plan wordt nu verder onderzocht.

> Lees verder

Landscape Collected