Landscape Collected

Contact

Algemeen
info@landscapecollected.nl

Lieke Jildou de Jong
Landschapsarchitect
lieke@landscapecollected.nl
+31 6 33 67 00 74
LinkedIn

Jonas Papenborg
Landschapsarchitect
jonas@landscapecollected.nl
+31 6 45 107 204
LinkedIn

Locatie
Euvelgunnerweg 27, Groningen

Opdrachtgevers
We werken o.a. voor Waterschappen, Staatsbosbeheer, Gemeenten, Provincies, en de Rijksoverheid.

Subsidies
Een deel van onze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en NHbos.

Landscape-Collected-Contact-LR2

Wij zijn Jonas Papenborg en Lieke Jildou de Jong, landschapsarchitecten in het Noorden van het land. Voor elke opgave bekijken we hoe landschap, leven, cultuur, historie, mens en natuur langdurig aan elkaar verknoopt kan worden. Soms kan dit in een ontwerp, soms is er een nieuw perspectief nodig, in een alternatieve vorm. We leren het landschap begrijpen door er te zijn en samen te werken met experts. Dit vormt onze basis voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig landschap.

Landscape Collected